Żargon graczy

Z Plemiona Wiki

Żargon graczy - slangowe określenia, skróty, neologizmy w alfabetycznym spisie.

A

 • Admin - zdrobnienie słowa Administrator
 • Atk - potocznie atak.

B

 • Banan - potocznie używana nazwa znacząca ban, czyli blokada dostępu do konta.
 • Biały konik - slangowe określenie oznaczające zwiadowca. Wzięło się prawdopodobnie od ikonki Zwiadowca.
 • Brązowy konik - slangowe określenie oznaczające Lekki kawalerzysta. Wzięło się prawdopodobnie od ikonki Lekki kawalerzysta.
 • BTW (ang. by the way) - oznancza po polsku P.S. lub na marginesie. Zaznaczamy tym, że zwracamy się do kogoś nie w temacie bieżącym, tylko wyrwanym z kontekstu.
 • Bunkier - mało znana lecz używana przez graczy nazwa na wioskę, która posiada same wojska obronne, w ilościach takich, że prawie niewykonalne jest się przez nią przebić, a sama wioska nie ma czym atakować.

C

 • CK - żargonowe określenie oznaczające Ciężki kawalerzysta.
 • Czyścioch, clean - żargonowe określenie oznaczające atak wykonany w celu pozbawienia wioski obrony, zazwyczaj przed wysłaniem na nią szlachcica w celu jej przejęcia.

D

 • Def, Deff - (ang. defence - obrona) - potoczna nazwa wojsk obronnych. W jego skład wchodzą: Pikinier, Miecznik, Łucznik oraz Ciężki kawalerzysta.
 • Dyplomata - gracz, zajmujący się kontaktami z innymi plemionami, załatwianiem paktów o nieagresji, sojuszy.

E

F

 • Fake (fejk) - patrz: straszak.
 • Farma - (spotykana jest także nazwa faremka) wioska, często atakowana przez innych graczy w celu zdobycia surowców. Farmy nie mają obrony lub mają ją bardzo słabą, dlatego atak na nie jest opłacalny z powodu zwykle dużych łupów i niewielkich strat lub ich brak.
 • Farmer - gracz, który farmi stale jedną wioskę. Zwykle farmerzy przejmują farmy, aby mieć z nich duże korzyści surowcowe.
 • Farmienie - jest to atakowanie innych graczy lub opuszczonych wiosek, w celu zrabowania surowców. Obowiązkowa czynność dla graczy, którzy chcą szybko rozbudować w swoją wioskę. Przydatna w każdej fazie gry. W początkowej fazie gry zazwyczaj farmi się pikinierami. W późniejszym etapie rolę przejmuje Lekka kawaleria.

G

 • Grubas - potoczna nazwa Szlachcica. Prawdopodobnie nazwa ta wzięła się od dużego zapotrzebowania na surowce i wolnego poruszania się tej jednostki. Możliwe jest też, że wzięło się stąd, iż zazwyczaj polska szlachta nie była za chuda.


J

 • Jechanie - slangowe określenie wysyłania ataków na innych graczy.

K

 • Katas - żargonowe określenie oznaczające Katapulta.
 • Kawa - żargonowe określenie oznaczające kawalerię.
 • K - kilo czyli tysiąc, jest to używane w plemionach, do określenia liczby jednostek, punktów bądź surowców. Może to oznaczać również kontynent.
 • Kordy - współrzędne (liczby) określające położenie wioski.
 • Kret, krecik - inaczej szpieg.

L

Ł

 • Łuk - żargonowe określenie oznaczające jednostkę Łucznik.
 • ŁNK - żargonowe określenie oznaczające jednostkę Łucznik na koniu.

M

 • Masówka - potoczna nazwa plemienia, które gromadzi zazwyczaj dużą liczbę graczy, przez co większość graczy uważa, iż są słabo zorganizowane, przez co stają się dość łatwym celem dla innych graczy oraz sabotażystów. Masówką może zostać nazwane każde plemię, które wybitnie się wykaże brakiem zorganizowania. Nie ma podziału na to ile członków ma dane plemię.
 • Miecz - żargonowe określenie oznaczające jednostkę Miecznik.
 • Mielonka - określenie ataku wykonanego w celu zwolnienia miejsca w Zagrodzie. Zwykle mielonki odbywają się z jednostkami w małej liczbie i małym morale.
 • Mod - zdrobnienie słowa Moderator
 • Morale - sensem zasady jest ochrona słabych graczy przed silnymi. Podczas ataku na słabszego gracza, jednostki atakujące mają mniejszą skuteczność, gdyż nie chcą podjąć się niehonorowego zadania. Np. gdy morale jest na poziomie 40% jednostki atakują z siłą 40% swego ataku, a gdy morale jest na poziomie 100% jednostki atakują z pełną siłą.

N

 • NAP (ang. Non Agression Pact) - pakt o nieagresji.
 • Noob - słowo pochodzi od wyrazu ,,newbie" określającego osobę nieznającą się na grze. Określenie to pochodzi z slangu informatycznego i początkowo nie miało negatywnego znaczenia. Obecnie nazwanie kogoś noobem uchodzi za obrazę.


O

 • Off (ang. offence - atak) - potoczna nazwa wojsk atakujących. W jego skład wchodzą Topornik, Lekki kawalerzysta, Łucznik na koniu, Taran, Katapulta i opcjonalnie Ciężki kawalerzysta.
 • Hasło Opcja szukaj nie gryzie zostało zapoczątkowane na forach internetowych. Jest to informacja dla nowych userów (od userów lub moderatorów), którzy tworzą tematy z pytaniami, na które odpowiedzi są już udzielone, zamiast wcześniej skorzystać z opcji "szukaj", która pokazuje nam tematy/posty z hasłami kluczowymi, które tam zamieścimy.


P

 • Paczka - to potoczna nazwa na ilość surowców wymaganych do złożenia w Pałacu. 1 paczka = 28.000 Drewno.png, 30.000 Glina.png, 25.000 Żelazo.png.
 • Pajac - inne określenie szlachcica lub wroga, co jest raczej obraźliwe.
 • Pik, Pika - żargonowe określenie na jednostkę Pikinier.
 • PoN - czyli Pakt o Nieagresji.
 • Poparcie - czyli zaufanie ludności w wiosce do gracza. Spada po pomyślnym ataku szlachcica. Jeśli spadnie do zera lub poniżej, agresor przejmie wioskę. Poparcie odnawia się o jeden punkt na każdą godzinę. Każdy Szlachcic może zabrać najmniej 20 poparcia, a najwięcej 35.
 • Pro - doświadczony gracz mieszczący się w czołówce jakiegoś świata, ok. top 50.
 • Push (patrz Pushing) - nielegalne regularne przesyłanie surowców z konta słabszego (lub wielu kont) do silniejszego, mające na celu stworzenie jednego wybijającego się konta. Zazwyczaj wszystkie konta należą do jednego gracza (multikonto), co także jest zabronione.


R

 • Rangista - osoba zajmująca się nadawaniem praw i tytułów. Rangista potrzebuje do pracy prawo do admina plemienia, które jest dawane przez założyciela bądź też administratora plemienia. Nie może zmienić praw i tytułu założyciela.
 • Rozbiórka - skoordynowany atak wielu graczy na jednego gracza, w celu zabrania mu wiosek.
 • Rycek - potoczna nazwa Rycerza.


S

 • S - skrót od słowa [świat], np. zamiast świat 16 piszemy s16.
 • Skan - jest to atak samymi zwiadowcami, w celu uzyskania wiadomości dotyczących wroga. Często można spotkać się z pytaniem o skany na forum plemiennym. Są one potrzebne do znalezienia słabych punktów przeciwnika.
 • Skaner - żargonowa nazwa oznaczająca zwiadowcę.
 • Straszak - fałszywy atak mający na celu przestraszenie przeciwnika. Większa ilość straszaków powoduje zdezorientowanie broniącego się. Najczęściej używane wojska do straszaków to pikinierzy i katapulty (te drugie, aby udawać szlachcica). Straszak jest również nazywany fejkiem' (ang. fake - fałsz, fałszować).
 • Strateg - gracz zajmujący się strategią plemienia, atakami na innych, a także dyplomacją. Z tego względu często mylnie porównywany do dyplomaty.
 • Surka, surówka - potoczna nazwa na surowce żelazoŻelazo.png, drewnoDrewno.png i glinaGlina.png.
 • Symulator - w symulatorze możemy wypróbować różne taktyki. Symulator możemy otworzyć poprzez wejście na Plac > Symulator. Wpisujemy ilość wojsk agresora i obrońcy, poziom muru obronnego, morale, bonus nocny i szczęście.
 • Szczęście - jest czynnikiem całkowicie przypadkowym działającym w Plemionach. W grze szczęście odgrywa szczególną role podczas bitew, tym większe tym mniej agresor straci żołnierzy. Obrońca nie posiada szczęścia, ale posiada morale.
 • Szpieg (inaczej wtyka) - gracz posłany do innego plemienia w celu przekazywania istotnych informacji na temat tego plemienia. Najczęściej są to informacje dotyczące planowanych ataków, sojuszy oraz wojen. Jednakże często bywa, iż szpiedzy są po prostu tchórzami, którzy poprzez zagrożenie dla swych osad sami proponują donoszenie w zamian za nietykalność.

Ś

 • Ściema - patrz: straszak.
 • Świnia - patrz: grubas. Jest to także określenie grupy wojsk, które graczy wysyła do innej wioski (jako pomoc), aby przeciwnik, nadziawszy się na nie podczas swojego ataku, stracił swoje wojska. "Świnia" służy zarówno do osłabienia szeregów ofensywnych rywala (który niczego się nie spodziewa; nie dowie się, kto go zaskoczył), jak i zabezpieczenie "swojej farmy" przed opróżnianiem jej przez innych graczy.

T

 • Topór - żargonowe określenie oznaczające topornika.


W

 • Współrzędne - są to liczby, które pomagają nam odnaleźć daną wioskę. Każde pole na mapie ma przypisane współrzędne np. (125|352). Oznacza, że dana wioska znajduje się 125 pól od lewego krańca świata i 352 pola od góry.

Z

 • Zap, Zapr, Zapro - slangowe określenie zaakceptowania prośby o przyjęcie do plemienia. Jest skrótem od słowa zaproszenie.
 • Zast - slangowe określenie opcji Zastępstwo.
 • Zdrajca - słowo często używane przez graczy do zaznaczenia konkretnej osoby. Zdrajca oznacza osobę, która zradziła plemię poprzez odejście do innego lub zaatakowanie jednego z jego członków.
 • Złom - potoczna nazwa surowca żelazoŻelazo.png.

Ź

Ż

Osobiste