BB-Codes

Z Plemiona Wiki

BB-Codes (inna nazwa: Kody BB) - kody ułatwiające formatowanie tekstów. Możliwe jest ich użycie na forum plemiennym, wiadomościach, profilu gracza.


Kod Wynik Forum Wiadomość Profil
[b]Tekst[/b] Tekst Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[u]Tekst[/u] Plemiona Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[i]Tekst[/i] Plemiona Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[s]Tekst[/s] Plemiona Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[color=red]Tekst[/color] Plemiona Zielony.png Zielony.png
[size=20]Tekst[/size] Plemiona Zielony.png
[quote=Autor]Tekst[/quote] Autor napisal male.png Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[img]http://www.plemiona.pl /graphic/eisen.png[/img] Żelazo.png Zielony.png
[url]http://www.google.com/[/url] http://www.google.com/ Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[url=http://forum.plemiona.pl]Forum Plemion[/url] Forum Plemion Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[code][b]ten tekst nie zostanie wytłuszczony[/b][/code] [b]ten tekst nie zostanie wytłuszczony.[/b] Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[player]nick gracza[/player] Bezpośredni link do profilu wybranego gracza. Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[ally]plemię[/ally] Bezpośredni link do profilu wybranego plemienia. Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[spoiler]tekst, który ma być schowany[/spoiler] Spoiler maly.png

Ukrywa wskazaną część tekstu. Będzie ona widoczna dopiero, po naciśnięciu przycisku spoilera.

Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[coord]634|394[/coord] Wioska barbarzynska mala.png

Bezpośredni link do wioski o podanych koordynatach.

Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[report]12a3b4c567[/report] Pokazuje link to opublikowanego raportu. Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[report_display]12a3b4c567[/report_display] Pokazuje opublikowany raport. Zielony.png Zielony.png Zielony.png
[table]

[**] Nick gracza [||] wioski [||] punkty [/**]
[*] John doe [|] 1245 wioski [|] 12674 punkty
[*] Abc12 [|] 2 wioski [|] 2500
[/table]

Tabela mala.png

Wyświetla tabelę.

Zielony.png Zielony.png Zielony.png


Budowa

Pisanie kodu BB zaczynamy od znacznika otwierającego ([b], [i], [u]), między nim a znacznikiem końcowym ([/b], [/u], [/i]) będzie znajdował się sformatowany tekst.

Na przykład zastosowanie tagu [b]Silny gracz[/b] daje rezultat: Silny gracz.

Osobiste