Kontynent

Z Plemiona Wiki

Podział mapy świata na kontynenty.

Kontynent - to jednostka podziału administracyjnego mapy każdego świata.

Świat składa się ze 100 kontynentów ułożonych w kwadrat 10x10, począwszy od 0. Oznaczane one są np.: K1; K4; K50 itp.

Początek świata jest na kontynencie pierwszym i ma on współrzędne 1|1. Koniec natomiast jest położony na 99 kontynencie i ma współrzędne 999|999.

Odczytywanie numeru kontynentu po współrzędnych

  • Dobieramy pierwsze liczby współrzędnych np. 853|198.
  • Odwracamy ich kolejność, wg przykładu będzie to kontynent 18.
Osobiste