Morale

Z Plemiona Wiki

Morale - morale wojska jest ochroną słabszych graczy przed silniejszymi. Podczas Attack.png ataku na słabszego gracza, atakujące jednostki mają mniejszą skuteczność, gdyż nie chcą podjąć się niehonorowego zadania. Minimalne morale to 30%.

Przykład: Gdy morale jest na poziomie 40%, to jednostki atakują z siłą 40% swego normalnego ataku, a gdy morale jest na poziomie 100% jednostki atakują z pełną siłą. Przy ataku na wioskę barbarzyńską morale zawsze sięga 100%.

Istnieją 4 ustawienia morale:

A morale wyłączone

B morale bazujące na punktach

 morale = ((punkty_atakowanego podzielone przez punkty_atakującego) pomnożone przez 3 plus 0,3) pomnożone przez 100. 
 Jeśli wynik jest większy od 100, morale wynosi 100%.

C morale bazujące na punktach i czasie gry

 morale = ((punkty_atakowanego podzielone przez punkty_atakującego) pomnożone przez 3 plus 
   (0,25 plus ilość_dni_gry_obrońcy pomnożone przez 0,002 jednak nie więcej niż 0,5)) pomnożone przez 100. 
 Jeśli wynik jest większy od 100, morale wynosi 100%.

D morale bazujące na punktach i czasie gry ale mniej korzystne dla obrońców, którzy nie rozwijają się wraz z upływem czasu.

 morale = ((punkty_atakowanego podzielone przez punkty_atakującego) pomnożone przez 3 plus 
   0,25 plus ilość_dni_gry_obrońcy pomnożone przez 0,002) pomnożone przez 100. 
 Jeśli wynik jest większy od 100, morale wynosi 100%.
 

Przykłady

Atakujący 1: 2.000.000 pkt

Obrońca 1: 500.000 pkt

Czas gry obrońcy 1: 300 dni


Atakujący 2: 2.000.000 pkt

Obrońca 2: 100.000 pkt

Czas gry obrońcy 2: 500 dni

B)
1. ((500.000 / 2.000.000) * 3 + 0,3) * 100 = 105 - morale wynosi 100%
2. ((100.000 / 2.000.000) * 3 + 0,3) * 100 = 45 - morale wynosi 45%
C)
1. ((500.000 / 2.000.000) * 3 + (0,25 + 300 * 0,002 nie więcej niż 0,5)) * 100 = 125 - morale wynosi 100%
2. ((100.000 / 2.000.000) * 3 + (0,25 + 500 * 0,002 nie więcej niż 0,5)) * 100 = 60 - morale wynosi 60%
D)
1. ((500.000 / 2.000.000) * 3 + 0,25 + 300 * 0,002) * 100 = 160 - morale wynosi 100%
2. ((100.000 / 2.000.000) * 3 + 0,25 + 500 * 0,002) * 100 = 140 - morale wynosi 100%
Osobiste