Ograniczone farmienie

Z Plemiona Wiki

Konto jest ograniczone 24-godzinnym limitem ilości surowców uzyskanych dzięki farmieniu innych wiosek. Po osiągnięciu tego pułapu, każdy następny atak nie przyniesie korzyści materialnych w postaci surowców.

Limit ten będzie obliczany na podstawie wielkości konta, na co składa się ilość wiosek oraz czas od rozpoczęcia gry (liczony w dniach). Oznacza to, iż w miarę rozwoju konta dzienny limit będzie się odpowiednio powiększał. Inne zmienne wykorzystywane przy obliczaniu limitu zapisywane są w ustawieniach serwera, co oznacza, iż będą dostępne światy z bardzo małym limitem (odpowiednie dla graczy, którzy nie mogą logować się zbyt często) oraz taki, na których limit będzie bardzo wysoki (co przyciągnie graczy, którzy są w stanie poświęcić dużo czasu na grę).

Limit jest aktualizowany co godzinę (jeśli zostanie zrabowane po 1000 surowców, zostaną one odjęte od limitu po 24 godzinach od ataku), co oznacza iż nie jest resetowany o północy. Gra będzie naliczała wykorzystany limit na podstawie tego, ile surowców zrabowaliśmy w przeciągu ostatnich 24 godzin.

Raporty będą zawierać wiadomość z informacją o braku zrabowanych surowców, jeśli limit zostanie przekroczony.Zobacz też

Osobiste