Wsparcie

Z Plemiona Wiki

Wsparcie

Wsparcie ico.png Wsparcie - jest to wysłanie wojsk z jednej wioski do drugiej za pomocą przycisku Pomoc na Plac placu lub z menu kontekstowego wioski. Wojska po dotarciu do wioski bronią jej tak samo jak wioskę z której pochodzą, z tą różnicą, że nadal zajmują miejsce w Zagroda zagrodzie macierzystej, a nie docelowej.

Podczas wysyłania wojsk jako wsparcia poruszają się one tak jak podczas ataku - czyli z prędkością najwolniejszej jednostki. Jest jednak jeden wyjątek: jeśli wyślemy ze wsparciem Rycerz rycerza, wtedy wojska idą jego prędkością, czyli na światach o standardowej prędkości jest to dziesięć minut na pole. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza przy wysyłaniu pomocy do bardziej oddalonych sojuszników.

Działanie wsparcia

  • Otrzymanym wsparciem nie można atakować, ani przesyłać go do innych wiosek.
  • Wysyłając wsparcie innemu graczowi nie zobaczysz stanu jego wojsk (tak działa atak Zwiadowca Zwiadowcami).
  • Nie możesz w ten sposób przesłać wojska z jednej wioski do drugiej, aby zwolnić miejsce w zagrodzie macierzystej.
  • Jeśli ktoś przekazał ci zastępstwo, w trakcie jego trwania i 24 godziny po jego zakończeniu nie możesz wysyłać wsparcia pomiędzy tymi kontami.
  • Jeśli ze wsparciem wyślemy Rycerz rycerza wyposażonego w przedmiot podnoszący obronę wówczas wszystkie wojska, na które działa ten przedmiot, które znajdą się w wiosce wspieranej będą pod jego wpływem.
  • Jeśli wioska z której wysłałeś lub dostałeś wsparcie zostanie przejęta, wszystkie wojska z tej wioski znikną, nie ma znaczenia czy były one w drodze czy dotarły już do celu czy stoją na Wsparcie ico.png wsparciu tygodniami.

Zobacz też

Osobiste